Sakramenty Drukuj
Wpisany przez Ks. Wojciech Stokłosa   
sobota, 19 czerwca 2021 17:40

I. CHRZEST ŚWIĘTY

Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Chrzest dziecka powinien być poprzedzony katechezą przed chrzcielną. Wówczas należy przedstawić Księdzu Proboszczowi następujące dokumenty:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia z USC.
2. Dokładne dane tożsamości Rodziców dziecka.
3. Imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.
4. Rodzice Chrzestni powinni mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania i być praktykującymi katolikami. Jeśli Rodzice Chrzestni mieszkają poza Parafią Studzieniczna, to należy przedstawić zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego wystawione przez Księdza Proboszcza miejsca ich zamieszkania. (Rodzice Dziecka przedstawiają to zaświadczenie w kancelarii).
5. Jeśli Rodzice Dziecka mieszkają poza Parafią Studzieniczna potrzebne jest także pozwolenie na chrzest w naszej Parafii, które wydaje ich Ksiądz Proboszcz.
6. Jeśli rodzice lub rodzice chrzestni nie będą mogli uczestniczyć w katechezie przed chrzcielnej w naszej Parafii Studzieniczna winni złożyć zaświadczenie o odbyciu katechizacji przed chrzcielnej w innej Parafii lub katolickiej poradni rodzinnej.

 

RODZICE CHRZESTNI:

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
1. Są wystarczająco dorośli do pełnienia tego zadania (ukończone 16 lat).
2. Przyjęli już sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię.
3. Należą do Kościoła katolickiego i prowadzą życie zgodne z wiarą i moralnością (zaświadczenie wystawia parafia zamieszkania chrzestnego lub chrzestnej). Nie wolno więc pełnić tej funkcji np. osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechezę szkolną.
4. Nie są naturalnymi rodzicami dziecka przyjmującego chrzest.
5. Odbyli katechizację przed chrztem dziecka.